[1]
Welya Roza, Zulkarnaini, Z. and Muslim Tawakal 2020. DATA TERKINI BAHASA MINANGKABAU MELALUI PENAMAAN DAERAH: (Upayakan Pembudayaan Bagi Keaslian Nama Daerah Di Sumbar). Visipena. 11, 1 (Jun. 2020), 146-157. DOI:https://doi.org/10.46244/visipena.v11i1.1085.