(1)
Welya Roza; Zulkarnaini, Z.; Muslim Tawakal. DATA TERKINI BAHASA MINANGKABAU MELALUI PENAMAAN DAERAH: (Upayakan Pembudayaan Bagi Keaslian Nama Daerah Di Sumbar). Visipena 2020, 11, 146-157.