(1)
Ibrahim, I.; Almukarramah, A.; Gunawan, G.; Mohd Isha Awang; Marwan, M. PELAKSANAAN PENDEKATAN INTEGRATIF DALAM MENINGKATKAN PEMBELAJARAN IPA-BIOLOGI PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ACEH INDONESIA. Visipena 2020, 11, 116-131.