(1)
Istiwana, N.; Usman, N.; AR, M. KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SD NEGERI UJONG PATIHAH DAN SD NEGERI ALUE BATA. Visipena 2021, 12, 156-169.