Welya Roza, Zulkarnaini, Z., & Muslim Tawakal. (2020). DATA TERKINI BAHASA MINANGKABAU MELALUI PENAMAAN DAERAH: (Upayakan Pembudayaan Bagi Keaslian Nama Daerah Di Sumbar). Visipena, 11(1), 146-157. https://doi.org/10.46244/visipena.v11i1.1085