WELYA ROZA; ZULKARNAINI, Z.; MUSLIM TAWAKAL. DATA TERKINI BAHASA MINANGKABAU MELALUI PENAMAAN DAERAH: (Upayakan Pembudayaan Bagi Keaslian Nama Daerah Di Sumbar). Visipena, v. 11, n. 1, p. 146-157, 29 Jun. 2020.