Welya Roza, Zulkarnaini Zulkarnaini, and Muslim Tawakal. 2020. “DATA TERKINI BAHASA MINANGKABAU MELALUI PENAMAAN DAERAH: (Upayakan Pembudayaan Bagi Keaslian Nama Daerah Di Sumbar)”. Visipena 11 (1), 146-57. https://doi.org/10.46244/visipena.v11i1.1085.