Welya Roza, Zulkarnaini, Z. and Muslim Tawakal (2020) “DATA TERKINI BAHASA MINANGKABAU MELALUI PENAMAAN DAERAH: (Upayakan Pembudayaan Bagi Keaslian Nama Daerah Di Sumbar)”, Visipena, 11(1), pp. 146-157. doi: 10.46244/visipena.v11i1.1085.