[1]
Welya Roza, Z. Zulkarnaini, and Muslim Tawakal, “DATA TERKINI BAHASA MINANGKABAU MELALUI PENAMAAN DAERAH: (Upayakan Pembudayaan Bagi Keaslian Nama Daerah Di Sumbar)”, Visipena, vol. 11, no. 1, pp. 146-157, Jun. 2020.